Sedan starten i slutet av 1970-talet har CBC hunnit med många ballonger. Bara ett fåtal av de nyaste ballongerna är i drift. De flesta av de gamla ballongerna är lagda i malpåse för att tyget i dem är utslitet och det alltså skulle behövas omfattande reparationer för att hålla dem i flygdugligt skick.