SE-ZKF Peregina

SE-ZKF Peregina

Lindstrand Drinks Can med storlek 90.000 ft3 effektiv volym, sponsrad av Falcon och tillverkad 2000.

CBC bytte från Pripps till Falcon i samband med att studentkåren bytte leverantör hösten 1999.

Both comments and trackbacks are currently closed.