Vårt föreningsrum som benämns Luftrummet finns sedan sommaren 2004 i källaren på Väg och Vatten II. Ingång från Sven Hultins gata 8, ned för trapporna vänstra dörren när du kommit ned. Därefter går du höger en liten bit, tills du kommer till en ballong-beklädd (eller öppen) dörr på vänster sida av korridoren.