Medlemsavgift 2016

Då vi passerat ännu ett årsskifte är det dags att betala den årliga medlemsavgiften för Chalmers Ballong Corps. Vi har från och med i år valt att sänka denna avgift till 150kr. Detta betalas in till bankgiro 453-0804. För seniormedlemmar (icke studerande) är avgiften fortfarande valfri summa, dock minst 1kr. Läs mer…